Maria Montessori kimdir?

“İnsanlık barış ve birlik sağlayamama sorunlarına çözüm bulmak istiyorsa dikkatini ve enerjisini çocuğu ve insan kişiliğinin oluşumu sürecindeki büyük gizilgüçlerini keşfetmeye çevirmelidir.” – Maria Montessori

Maria Montessori kimdir?

Maria Montessori; 1870 yılı, Ancona/İtalya doğumlu, doktor, bilim insanı, eğitimci, kadın hakları aktivistidir. 1896 yılında Roma Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak, İtalya’nın ilk kadın tıp doktoru olmuştur. Tıp fakültesini seçmesinin arkaplanında kadınlara biçilmiş rolleri aşma düşüncesi de vardır.

Psikiyatri kliniği çalışmaların daha çok zihinsel engelli bireyler üzerine temellenmişti. Özel eğitim alanında önemsenen isimlerden olan Itard ve Seguin’in çalışmalarını inceledi. Onlardan etkilendi. Oyunlar, alıştırmalar, duyu organları temelli, dokunarak, görerek, hissederek öğrenmeyi merkez aldı. Bu olgu daha önce Seguin tarafından da dillendirilmiştir.

Daha sonra Montessori zihinsel engellilerin olduğu bir okulda müdür olarak görevlendirdi. Bu okulda zihinsel engelli çocuklar üzerinde kimi araştırmalar yaptı ve dersler verdi. Deneyimleri ona zihinsel engelli çocukların da neredeyse zihinsel engeli olmayan çocuklar kadar öğrenmeye açık olduklarını gösterdi. Bunu bir yöntem sorunu olarak ele aldı.

1907 yılında kendi yöntemini tasarlayacağı bir kreş deneyimine başladı. Casa dei bambini (Çocuk evi) olarak adlandırılan bu kurumda 3-7 yaş arası 60 çocuk bulunuyordu. Bu çocuklar genellikle düşük sosyoekonomik çevreden gelen, utangaç ve uyarıcıdan mahrum kalmış çocuklardı.

Montessori’nin Casa dei bambini’de edindiği tecrübeler yöntemini geliştirmesinde önemli bir noktadır. Çocukların geliştirdiği yoğun dikkat, istek olumlu bir öğrenme atmosferi sağlıyordu. Hatta Montessori, metodunu anlattığı kitabında; düzenin çocuk için neredeyse bir ihtiyaç olduğuna değinmiştir.

Sisteminde ödüllere, cezalara, yetişkin merkezli eğitime karşı çıkmıştır. Bunun yerine çocukların özgür seçimler yapabildiği, materyalleri kendileri seçebildiği, akran etkileşimi içeren, kişiliğini ve gelişimini doğal yolla hedef alan bir eğitim metodu ortaya koymuştur

Böylece Montessori’nin tasarladığı metod birkaç yıl içinde ülke geneline yayılmış, 20 yıl içerisinde de dünya çapında ses getiren, birçok ülkede metodu uygulanan bir eğitimci oldu.

Kimi kaynaklarda Atatürk’ün 1. Maarif Kongresi’nde genç öğretmenlere Montessori yöntemini öğrenmelerini salık verdiğine, bunu önemsediğine değinilmiştir. Ayrıca kitaplarının çevirisinin de çok faydalı olacağını söylemiştir.

Ayrıca Maria Montessori, 1940, 1950 ve 1951 yıllarında Nobel ödülüne aday gösterilmiştir.

 

Mustafa Özkara

Dokuz Eylül Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği (2015) ve Özel Eğitim Öğretmenliği (2019) mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmekte ve Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışmaktadır.

3 thoughts on “Maria Montessori kimdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.