Montessori Yaklaşımı ve Geleneksel Yaklaşımlar

Montessori eğitimi temelleri 100 yıl önce atılan, neredeyse tüm dünyada kullanılan ve çağdaş okul öncesi kuramları arasında temel olarak kabul gören bir yaklaşımdır. Her ne kadar kimi ögeleri temel ve değişmez görünse de her Montessori okulu birbirinden farklı özellikler gösterebilir. Montessori okulları dünya çapında bir organizasyonun parçası ya da zincir bir okul oluşumu değildir.

Nitelikli Montessori okulları çocukların saygı gördüğü, ilgi  gördüğü, önemsendiği, aile iletişimine değer verilen yerlerdir. 

Nitelikli bir Montessori Programının Özellikleri

Üstte bahsetmiş olduğumuz üzere Montessori yaklaşımının anaokullarındaki uygulamaları çeşitli yönlerden farklılık gösterse de nitelikli bir Montessori programının bazı temel özellikleri vardır.

 • Montessori okulları Maria Montessori tarafından yapılandırılmış olan çocuk gelişimi ilkelerini takip eder.
 • Çocuklar 3 yaş aralığı bulunan karma sınıf çevrelerinde öğrenme deneyimleri yaşarlar.
 • Programlar sertifikalı Montessori eğitimcileri tarafından yürütülür.
 • Sınıflar çocuk merkezlidir, öğretmen merkezli değildir. Bireysel öğrenmeler vurgulanır.
 • Öğretmenler yapılandırılmış bir öğrenme çevresi sağlamak, öğrencilerin tüm materyallere erişimini sağlamak, her çocuğun gelişimine dair detayları kaydetmek gibi işlerden sorumludurlar.
 • Montessori okulları çocuklara tüm yönleri ile test edilmiş, etkililiği kanıtlanmış materyalleri sunar: Dil, Matematik, Günlük Yaşam Becerileri ve Duyusal Materyaller.
 • Sınıflar temiz, düzenli, sakin ve sade görünümdedir. Çocukların tüm materyallere serbest bir şekilde erişimleri sağlanır.
 • Öğrenciler yapmak istedikleri aktiviteleri kendileri seçerler.

Montessori anaokullarının geleneksel anaokullarından farkı nedir?

 1. Montessori okulları karma yaş gruplarından oluşur. Geleneksel anaokulları genellikle aynı yaşta çocukların gruplandırılmasıyla oluşur.
 2. Geleneksel anaokullarında öğretmen sınıfın merkezindedir. Bilgi ve geri dönütler öğretmenden-öğrenciyedir. Bir Montessori öğretmeni sınıfın merkezinde değildir, diğer çağdaş çocuk merkezli okul öncesi yaklaşımlarında olduğu gibi daha çok bir rehber gibidir. Öğrenci materyalleri kullanarak doğrudan öğrenir. Montessori öğretmenleri yapılandırmacı bir şekilde çocukların özgürce çalışabilecekleri, dikkatlice hazırlanmış ve yapılandırılmış bir alan, fikir ve zaman verirler. Buna ek olarak öğretmenler yeni materyalleri kısaca sunarlar, çocukları yakından ama dikkat çekmeden gözlemlerler ve öğrencinin gelişimini takip ederler.
 3. Bir Montessori okulunda öğrenciler önemli bir zamanı sınıfta bireysel olarak seçtikleri materyallerle ilgilenerek geçirirler. Geleneksel anaokullarında tüm sınıf bir proje veya aktivitede zaman geçirir.
 4. Montessori materyalleri geleneksel okul öncesi yaklaşımlarında kullanılan materyallerden daha gelişmiştir. Ama bu materyaller çocuk gelişimsel hazırbulunuşluk ve merak göstermeden çocuğa sunulmaz. Öğrenme için bir aşk oluşturmak en önemli hedeftir.
 5. Çalışma süreçlerinde Montessori sınıflarındaki atmosfer genellikle sakin ve sessizdir.
 6. Montessori sınıfları istemli bir şekilde sade ve düzenli tasarlanır. Böylece çocuklar mekana egemen olma hissini yaşarlar ve alanı anlarlar. Sınıf içi dekorlar dikkat dağıtıcı veya aşırı uyarıcı olmaktan uzak, sade görüntüdedir. Mümkün olduğu kadar Montessori anasınıfları çocuğun evi görüntüsündedir.

Daha geniş bilgi – kaynak: *

Avatar

Mustafa Özkara

Dokuz Eylül Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği (2015) ve Özel Eğitim Öğretmenliği (2019) mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmekte ve Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir