PDR Yüksek Lisans Olanakları

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) bölümünde verilen dersler ile öğrenciler donanımlı yetiştirilmek için çaba gösterilmektedir. PDR bölümünde verilen birçok ders sayesinde öğrenciler, hem teori hem de pratiği bir arada yapma şansı elde ederler. Fakat her bölümde olduğu gibi, bir alanda uzmanlaşmak ve daha çok bilgiye sahip olmak için yüksek lisans yapmak gereklidir. Bu sebeple de eğer PDR alanında kendinizi daha fazla geliştirmek ve akademik bir kadroda çalışmak istiyorsanız mutlaka yüksek lisans yapmanız gereklidir. Ayrıca yüksek lisans yapmak istiyorsanız ALES ve YDS sınavlarından yeterli puanı almış olmanız gereklidir. Her üniversitenin ALES ve YDS puan şartı değişmektedir.

Ayrıca yüksek lisans için diploma puanınız 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır. (Kimi üniversiteler için mezun olmak için gereken minimum mezuniyet ortalamasıdır.) Ancak bazı enstitülerde başvuru için mezuniyet ortalaması koşulu bulunmaktadır. Bu ortalamalar bazı enstitülerde 2.50 iken bazılarında 3.00‘dır.

Diploma puanınız ne kadar yüksek olursa, yüksek lisans başvurunuzda o kadar önde olabilirsiniz. Aynı şekilde ALES puanı da son derece büyük önem taşımaktadır. Birçok enstitüde başvurabilmek için en az 60 ALES puanına sahip olmanız gerekmekle birlikte bu puan yüksek lisansa kabul almak için yeterli bir puan değildir. Enstitüler genellikle ALES’i %40, mezuniyet ortalamasını %50, yabancı dil sınavını %10 düzeyinde ele alarak bahse konu puan ile adayları bilim sınavına almaktadırlar. Şartlar değişiklik gösterdiği için naşvurmak istediğiniz üniversitenin ve yüksek lisans alanının ALES ve YDS şartlarına göre hazırlanmanızda fayda var. PDR bölümü lisans eğitimini tamamladıktan sonra kendinizi geliştirebileceğiniz, uzmanlaşabileceğiniz yüksek lisans olanaklarından bahsedeceğiz.

Klinik Psikoloji

Klinik psikoloji; psikoloji biliminde teorinin uygulamaya dayandığı alt dallardan bir tanesidir. Psikolojinin en geniş uzmanlık dalıdır. Amacı bireyin ruhsal sorunlarını çözmeye çalışmak ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olmaktır. Klinik psikolojide daha çok bireyin davranışsal, zihinsel ve duygusal bozuklukları incelenir. Genel olarak çalışma alanı; psikopatolojik durumlar, tanı koyma, psikolojik ölçme araçları ile değerlendirmeyi kapsamaktadır. Bu alanda yüksek lisans yapan psikolojik danışmanlar “Klinik Psikolog” unvanı alırlar. Özel ruh sağlığı hastaneleri ve tıp fakültelerinin psikiyatri servislerinde görev yapabilirler.

PDR mezunları; devlet üniversitelerinde yer alan klinik psikoloji yüksek lisans programlarına kabul edilmemektedir. Ya da PDR bölümü mezunu birey klinik yüksek lisansına kabul edilecekse, almadığı dersleri tamamlaması niteliğinde 1 yıl “Bilimsel Hazırlık” derslerine tabii tutulur. PDR öğrencileri, klinik psikoloji yüksek lisans alnını tercih edeceklerse özel üniversiteleri tercih etmeleri de mantıklı olacaktır. Özel üniversitelerde tezli yüksek lisans ücretleri 30-50 bin TL arasında değişmektedir. Eğer kişilik bozuklukları, ruhsal ağır bozukluklar dikkatinizi çekiyor ise bu yüksek lisans alanını değerlendirebilirsiniz.

Eğitim Psikolojisi

PDR öğrencileri Lisans süresince Eğitim fakültesinde eğitimlerini tamamlarlar. Bu yüksek lisans alanı; okul ortamını eğitim sürecini en etkin düzeye getirmeyi hedeflemektedir. Eğitim psikolojisi, eğitim programlarının düzenlenmesine ve okulun fiziksel koşullarının düzenlenmesine yardımcı olur. Eğitim psikolojisinin çalışma alanları; gelişim, öğrenme, güdüleme ve değerlendirmedir. Eğitim psikolojisi başta eğitim için gerekli araç ve gereç ve yöntemleri geliştirmekle uğraşır. Eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmayı seçerlerse lisans süresince görmüş oldukları dersler ile ilgili uzmanlaşma elde edebilirler. Ayrıca lisans süresince görmüş oldukları derslerden farklı olarak;

 • Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları
 • Kişilik ve Gelişim Sorunları
 • Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları
 • İleri Gelişim Psikolojisi
 • Kariyer Danışma ve Rehberliği
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri

gibi dersleri alırlar. Eğer PDR bölümünden mezun olduktan sonra eğitim alanına yönelmek ve kendinizi bu alanda geliştirmek istiyorsanız bu yüksek lisans alanını tercih edebilirsiniz. Devlet ve özel üniversitelerinin yüksek lisans duyurularını takip edebilirsiniz.

Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji alanında yüksek lisans yapan kişiler; bireyin toplum içindeki davranışlarını inceler. Bireyler birbirinden tamamen soyutlanmış ve yalıtılmış olarak tek başlarına yaşamlarını sürdüremezler. Bireyin topluma, toplumun bireye olan etkilerini araştırır. Yani bireyi, toplumsal bağlam içerisinde incelerler. Sosyal etki altında bireyin davranışlarındaki şekillenme üzerinde çalışırlar. Tutumlar, ön yargılar, itaat etme, sosyal normlar, kamuoyu, propaganda, liderlik, moda ve reklam gibi birey ve gruplar arasındaki etkileşim konularıyla yakından ilgilenirler. İnsanın toplumla ilişkisi, grup dinamiği gibi konular ilginizi çekiyorsa sosyal psikoloji yüksek lisans alanını düşünmek isteyebilirsiniz.

Endüstri ve Örgütsel Psikoloji

İş ve çalışma hayatına psikoloji biliminin de dâhil edildiği alandır. İş yerinde kişiler arası ilişkileri(işçi-işveren, işçi- işçi ilişkileri), personel seçimi, personel eğitimi, iş analizi, liderlik, işveren değerlendirmesi, iş doyumu, işçi morali ve iş verimini arttırma gibi konularla ilgilenir. Endüstri psikolojisinin bir yan dalı da, mühendislik psikolojisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar bireylerle makinalar arasında ilişkiyi en ideal hale getirmeye, bireyin hatasını en aza indirgeyerek makinaların insanın işlerini kolaylaştırması için araştırmalar yaparlar. Örnek olarak; mühendislik psikolojisi, astronotların içinde rahat yaşayıp, işlerini kolay bir şekilde görebilecekleri kabinlerin geliştirilmesi için araştırmalar yaparlar. Diğer bir yan dalı olan tüketici psikolojisinde ise bireylerin alışveriş alışkanlıkları, reklam ve tanıtımların bireyler üzerindeki etkisini incelerler.

Sağlık Psikolojisi

Hastalıkları önleme, sağlığı koruma, tedavi öncesi ve sonrası psikolojik durum gibi konuları incelemektedir. İnsanların hastalıklarla nasıl baş edebildikleri, neden bazı insanların tıbbi önerileri izlemedikleri, kötü alışkanlıkların nasıl değiştirilebileceği gibi konularla ilgilenirler. Örneğin sigarayı bıraktırma, stresi kontrol altına alma gibi konularda programlar ve çeşitli sağlık kampanyaları düzenleyebilirler. Ve duygusal ve fiziksel sağlığı iyileştirmeye yönelik çeşitli stratejiler geliştirirler. Ayrıca hasta- hekim ilişkisi ve sağlık personelinin sorunları da ilgi alanları arasında bulunmaktadır.

Spor Psikolojisi

Spor psikolojisinde yüksek lisans son zamanlarda popülerliği artmış bir alandır. Son zamanlarda sağlıklı yaşamaya ve spora olan ilgi bu alandaki araştırmaların sayısını arttırmış durumdadır. Spor psikolojisinde yüksek lisans yapan bireyler; spor ortamındaki davranışlarla yakından ilgilenirler. Sporcuların bilişsel özelliklerinin, yaptıkları spor dalına uygun olarak geliştirilmesi, spor etkinliğinin psikolojik özellikleri, spor ve kişilik ilişkisi, sporun topluma etkisi, kültür ve sporun birbirine etkisi ilgilendiği temel konulardır.

Rehberlik (Danışmanlık) Psikolojisi

Çeşitli test ve görüşme teknikleriyle bireyin kendisini tanımasına yardımcı olma ve yollar gösterme, eğitim- öğretim kurumlarındaki öğrencilerin eğitsel ve duygusal sorunlarını (hafif ve basit düzeydeki kişisel sorunlarını) çözmesinde destek olurlar. Öğrenciye yol gösterme konusunda ve öğrencinin kendi kararlarını kendisinin almasına yardımcı olma, sınıf yönetimi konusunda öğretmenlere eğitim verme, ailelere ve okul çalışanlarına da psikolojik ve eğitsel konularda danışmanlık yapma gibi konularla ilgilenen alt dalıdır. PDR mezunları lisans eğitimleri süresince rehberlik ile ilgili bazı dersleri alırlar. Lakin aile danışmanlığı, çift danışmanlığı gibi daha özele indirgenmiş danışmanlıkların dersini almazlar. Eğer danışmanlık ile ilgili bir alanda uzmanlaşmayı düşünüyorsanız Rehberlik psikolojisinde yüksek lisansı düşünebilirsiniz.

Gelişim Psikolojisi

İnsan doğumunun öncesinden ölümüne kadar uzanan yaşam sürecinde yaşa bağlı olarak değişen düşünce ve davranış değişikliklerini inceleyen daldır. İnsan hayatını çeşitli dönemlere( doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk, ergenlik, ilk, orta ve ileri yetişkinlik) ayırarak her dönemin kendine özgü özelliklerini ortaya koymaya çalışan alandır. Gelişimdeki, kültürel ve bireysel farklılıklar üzerinde çalışırlar. İnsan gelişimi üzerinde çalışmak ilginizi çekiyorsa bu yüksek lisans alanını tercih edebilirsiniz. Bu yüksek lisans alanı, üniversitelerin dönem dönem açtıkları bir alandır. Bu sebeple üniversitelerin yüksek lisans başvuru ilanlarını takip etmenizde fayda var.

Özel Eğitim

Özel eğitim yüksek lisans alanı oldukça geniş bir alandır. Kapsadığı alanlar; işitme-görme-zihinsel yetersizliğe sahip, otizmli, öğrenme güçlüğüne sahip bireylerin eğitimini içinde bulundurmaktadır. Genişliği bakımından sınıf öğretmenliğini düşünebilirsiniz; sınıf öğretmenliğinin içinde de fen, matematik, Türkçe gibi birçok ders bulunmaktadır. Özel eğitim yüksek lisans kabulü enstitüden enstitüye değişiklik göstermektedir. Özel eğitim yüksek lisans alanı, PDR mezunlarının genelde tercih etmek istedikleri bir alandır. Fakat Özel eğitim alanı oldukça geniş ve kapsamlı bir alan olduğu için çoğu enstitüde, öncelikle bir yıl bilimsel hazırlık sürecine ver verilmektedir. Eğer özel eğitim kapsamına giren öğrencilerle çalışmak ilginizi çekiyorsa bu alanı tercih edebilirsiniz.

Büşra Kiriş

Uşak Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 4. sınıf öğrencisidir.

2 thoughts on “PDR Yüksek Lisans Olanakları

 • 6 Haziran 2020 tarihinde, saat 04:32
  Permalink

  Emeğinize sağlık, oldukça faydalı bir içerik olmuş.

  Yanıtla
 • 10 Haziran 2021 tarihinde, saat 22:17
  Permalink

  merhaba 1 yıl bilimsel eğitim aldıktan sonra devlet üniversitelerine kabul edilebilir miyiz?

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.