Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Atama Puanları 2020

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programı eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel sektör eğitim ortaöğretim kurumlarında ve özel öğretim kurslarında çalışacak Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni yetiştiren lisans programıdır. Bu programdan mezun olan kişiler Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni unvanını alırlar ve ortaöğretim kurumlarında görev yaparlar.

Hangi bölüm mezunları Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Olabilir?

Talim ve Terbiye Kurulu 9 sayılı kararnamesine göre, eğitim fakültesi bünyesinde yer alan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programının yanı sıra, Fen-Edebiyat fakültesi bünyesinde yer alan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunları (formasyon olarak ifade edilen eğitimi tamlamış olmaları koşuluyla) öğretmen unvanı ile çalışabilir ve kamu kurumlarına öğretmen olarak atanabilirler.

2020 Mart Türk Dili ve Edebiyatı Atama Puanları

2020 yılı Mart ayında tamamlanmış olan atamada toplamda 20.000 öğretmen ataması yapılması planlanmış ve 19917 öğretmen atanmıştır. Ataması yapılmış olan öğretmenlerin 384’ü Türk Dili ve Edebiyatı alanından atanmıştır. 2020 Mart atamasında Türk Dili ve Edebiyatı atama puanı 82,92439 olarak şekillenmiştir. Ataması yapılmış son adayın mülakat puanı ise 83’tür.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Mezun Sayısı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği KPSS atama puanları göz önünde bulundurulduğunda en zorlu bölümlerden birisidir. 2018 KPSS Sayısal verilerine göre 38700 öğretmen bu alandan ÖABT’ye girmiştir. Ne yazık ki her atama döneminde bu öğretmenlerin ancak 500 kadarı kamu kurumlarına öğretmen olarak atanabilmektedir. (Aşağıdaki tabloda 2014 KPSS’den günümüze atama taban puanları verilmiştir.) Dolayısıyla bu bölümden mezun olup kamu kurumlarına öğretmen olarak atanabilmek için 85 civarında bir KPSS puanına sahip olmak gerekmektedir.

Yıllara Göre Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Atama Puanları

Sözlü sınavın (mülakat) ilk kez uygulandığı 2016 Ekim ve 2017 Temmuz atamalarında KPSS taban puanları ile 4 puan civarında fark bulunmaktadır. Daha sonraki atamalarda ise bu durum büyük ölçüde sonlanmış olmakla birlikte mülakat uygulaması devam etmektedir. Büyük oranda adayların almış oldukları KPSS puanının aşağı veya yukarı yuvarlanması ile sözlü sınav puanları verilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2019 KPSS

Yıllara göre KPSS atama puanları ve ayrılan kontenjan yüzdeleri. (Grafiğin büyük boyutlu hali.)

Hazırlamış olduğumuz grafikte görüleceği üzere bölüme ayılan kontenjan toplam kontenjanın %2’si ile %3’ü arasında değişmektedir. 2019 yılı Şubat ayında yapılan toplam 20.000 öğretmen ataması kontenjanının 451’i Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümüne ayrılmıştır. Bu atamada KPSS atama puanı 85.43 olurken, taban mülakat puanı 85 olarak şekillenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.