Çocuk ve Masal

Çocuğun yaşam başarısı ile kitaplar arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çocuğun nitelikli bir eğitim alması, sorgulama becerileri kazanması, okul öncesi dönemde kavram gelişiminin sağlanması şüphesiz ki nitelikli çocuk kitapları ile tanışmasına bağlıdır. Bugüne dek yapılmış birçok araştırma okul öncesi dönemde zengin kitap uyarıcılarına maruz kalmış çocukların ileri akademik becerilerinin diğer akranlarına oranla daha üst düzeyde olduğunu göstermiştir.  Çocuğun yaşam başarısı ile kitaplar arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çocuğun nitelikli bir eğitim alması, sorgulama becerileri kazanması, okul öncesi dönemde kavram gelişiminin sağlanması şüphesiz ki nitelikli çocuk kitapları ile tanışmasına bağlıdır. Bugüne dek yapılmış birçok araştırma okul öncesi dönemde zengin kitap uyarıcılarına maruz kalmış çocukların ileri akademik becerilerinin diğer akranlarına oranla daha üst düzeyde olduğunu göstermiştir.

Çocuk ve kitap arasındaki ilişki okul öncesi dönem açısından değerlendirildiği zaman özellikle masal kitapları önplana çıkar. Bu dönemde çocuğun doğrudan kitap okuması mümkün olmadığı için çocuğun kitaba maruz kalması (kitabın dış özellikleri açısından, resimler, kitabın dokusu vs.) ve çocuğa masal okunması kitapla olan ilişkisini şekillendirir.

Bu dönemde çocuğun maruz kalacağı kitaplar eğitimci ya da anne baba tarafından seçilmektedir. Okul öncesi dönemde henüz çocuk kendi maruz kalacağı kitapları seçebilecek becerilerden yoksun olduğu için bu durum olağan gözükmekle birlikte kitap seçiminde çocuğun da karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi önem taşır. Çocuğun hangi tür masallardan hoşlandığı onunla birlikte konuşulmalı, kitaplar birlikte seçilmelidir.

Masal Türleri

Masal; olayanüstü olaylar, mitler, hayali kahramanlar içeren, gerçeği bir başka yoldan kurgusal olarak anlatırken çocuğun hayal dünyasının gelişmesine olanak sağlayan çocuk edebiyatı ürünleridir. Masalların en temel niteliği, tamamen hayal gücüne dayalı oluşları ve yer/zamandan yoksun oluşlarıdır.

Masallar birçok özelliğine göre sınıflandırılmakla birlikte genellikle anonim ve sanatsal masallar olarak ikiye ayrılırlar:

Anonim masallar: Söyleyeninin belirsiz olduğu, halk arasında ağızdan ağıza, sözlü bir aktarımla nesillerden nesile aktarılan masallardır. Bazen yazılı anlatımın etkisi ile aynı masalın coğrafyadan coğrafyaya farklı özellikler gösterdiği görülür.

Sanatsal masallar: Yazarı belli olan, genellikle günümüze yakın bir zamanda yazılmış, genellikle bir düşünce ortaya koymak, öğüt vermek, bir düşünce biçimini eleştirmek gibi doğrudan amaçları olan masallardır. Neredeyse tüm toplumlarda bilinen, klasik masallar olarak adlandırılan birçok masal bu kapsamdadır. 19. yüzyılda yaşamış olan Hans Christian Andersen’in yazdığı birçok masal Andersen Masalları olarak bilinmekte, günümüzde de okunmaktadır. Bunun yanı sıra Yunan masalcı Ezop’un yazdığı Ezop Masalları da sanatsal masallar kapsamında değerlendirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir