Fen Bilgisi Öğretmenliği Atama Puanları 2020

Fen Bilgisi (Fen ve Teknoloji ya da Fen Bilimleri) Öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan ortaokullarda Fen Bilimleri, Tarım, Trafik Güvenliği, Çevre Eğitimi, Astronomi ve Uzay Bilimleri gibi bilim temelli dersleri vermek üzere öğretmen yetiştiren bir programdır. Fen Bilgisi Öğretmenleri üniversitelerin eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan Fen Bilgisi Öğretmenliği programından mezun kişilerdir. Talim Terbiye Kurulu Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları başlıklı belgeye alana esas teşkil eden bir başka lisans programı bulunmamaktadır. Bir başka deyişle formasyon alınarak Fen Bilgisi Öğretmenliği yapmak mümkün değildir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Atama Puanları 2020

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için tablo ve grafiklerin yatay görünümde kullanılması önerilmektedir. Dikey kullanımda tabloyu kaydırarak kullanabilirsiniz.

Fen Bilgisi Öğretmenliği atama puanlarının daha net bir şekilde analiz edilebilmesi için 2016 Ekim atamasından beri tüm atamalardan belli verileri alıp analiz ediyoruz. KPSS atama puanı, mülakat puanı, Fen Bilgisi Öğretmenliği kontenjanı ve toplam kontenjana oranı. Tabloda yer alan verilerden görüldüğü üzere Fen Bilgisi alanının atama puanları 2016 Ekim ayından beri benzer seviyede seyretmiştir. (75-80 civarında) Atamaya ayrılan kontenjanlarda da ciddi değişiklikler olmamıştır. (Genellikle %5 civarında.)

Chart by Visualizer

Fen Bilimleri Öğretmenliği atama puanlarına ilişkin verileri üstte bir grafik halinde görebilirsiniz. Görmek istediğiniz nokta üzerine geldiğinizde o dönemdeki atama puanı, mülakat puanı ve kontenjan yüzdesini sayısal olarak görebilirsiniz. Grafikte görüldüğü üzere mülakat uygulamasının uygulandığı ilk atama olan 2016 Ekim atamasında KPSS puanı ile mülakat puanı arasında yaklaşık 9 puanlık bir fark bulunmaktadır. Neyse ki yapılan düzenlemeler ile bu adaletsizlik kısmen son bulmuş, sözlü sınav puanları genellikle yuvarlama sistemiyle verilmiştir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği alanı mezun sayısı 2019 ÖABT verilerine göre 17400’dür.

2020 yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği Atamaları

Tablo ve grafikteki veriler göz önünde bulundurulduğunda Fen Bilgisi Öğretmenliği alanının hem puan hem de kontenjan bağlamında ciddi değişikliklere uğramadığını görüyoruz. Buna paralel olarak 2020 yılı Haziran ayında başvuruları açılacak atamada da Fen Bilgisi Öğretmenliği alanına toplam kontenjanın %5.13’ü ayrılmıştır. (20000 kontenjanın 1026’sı) ayrılmıştır.

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Mezun Sayısı

Mezun sayısına ilişkin sağlıklı veri almanın yollarından birisi ÖABT’ye giren aday sayılarına bakmak. 2019 KPSS ÖABT Sayısal Verilerini göz önünde bulundurduğumuz zaman Fen Bilgisi alanından 17460 kişinin sınava girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu alandan 17400 öğretmenin atama beklediğini söylemek mümkün olacaktır. Her atama döneminde ise bu öğretmenlerin 1000 kadarı atanabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.