Vizyon belgesinde okul öncesi eğitim

2023 Eğitim Vizyon Belgesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından bugün açıklandı. Konuşma hakkında elbette daha ayrıntılı şeyler söylemek mümkün olacaktır ancak bu yazıda vizyon belgesinin okul öncesi eğitime bakan yönlerine değinmek istiyorum.

Vizyon belgesinde okul öncesi eğitime dair şu detaylar yer alıyor;

Okul öncesi eğitimin zorunlu olması

Okul öncesi eğitimin zorunlu olması Milli Eğitim Bakanlığının uzun zamandır gündeminde. Nimet Çubukçu’nun Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemden beri okul öncesi dönemde okullaşma oranları çeşitli düzeylerde artış gösterdi. Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için gerekli altyapının hazırlanması konusunda da ciddi mesafeler kat edilmiş durumda. Vizyon belgesi 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu olacağını vurguluyor. 

Şartları elverişsiz çevreden gelen öğrencilerin desteklenmesi

Vizyon belgesinin vurguladığı bir diğer konu ise okul öncesi eğitime devam eden ve düşük sosyoekonomik çevrelerden gelen çocukların okul öncesi dönemde desteklenmesi. Bu destekler içerisinde ailelerin eğitime katılımlarını sağlayacak materyallerin hazırlanması ve ailelere bu materyallerin sağlanması, çocukların beslenme-eğitim araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması gibi detaylar yer alıyor.

Özel gereksinimli bireylerin okul öncesi ortamlarına uyumlarının sağlanması

Bilindiği üzere okul öncesi dönemdeki özel gereksinimli bireylerin okul öncesi eğitime katılımları zorunlu. Ancak özel gereksinimli bireylerin okul öncesi ortamlarındaki eğitimlerinin veriminin istenilen düzeyde olmaması, kaynaştırma uygulamalarının yeterince etkin bir şekilde kullanılamıyor olması gibi detaylar okul öncesi öğretmenlerinin özel eğitim hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını gösteriyor. Vizyon belgesinde özel gereksinimli çocukların okul öncesi eğitime uyumlarının sağlanması için öğretmen eğitimlerinin planlanacağı vurgulanmış.

Toplum temelli okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması

Raporda vurgulanan bir başka detay ise çok sayıda kurumun katılımının sağlanması, ve işbirliği ailelerin çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgilendirmelerin sağlanması. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan okul öncesi eğitime erişimi olmayan çocukların bu eğitime erişmeleri için merkez, gezici sınıf ve atölyelerin kurulmasının planlandığı da raporda verilen bilgiler arasında.

Mustafa Özkara

Dokuz Eylül Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği (2015) ve Özel Eğitim Öğretmenliği (2019) mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmekte ve Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.