Levent Gök’ten Okul Öncesi Eğitime İlişkin Soru Önergesi

UNICEF’in araştırma birimi Innocenti’nin geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu “Adaletsiz bir başlangıç: Zengin ülkelerde çocukların eğitiminde eşitsizlik” başlıklı eğitimde eşitsizliği konu alan rapor Türkiye’de birçok yayın organında çeşitli boyutlarda yankı bulmuştu. Raporun çarpıcı bir yönü vardı ve okul öncesi eğitime erişim konusunda OECD ve AB üyesi 41 ülke arasında son sırada bulunuyordu. İlköğretim ve ortaöğretimde ise Türkiye kaynaklı yeterli veri bulunmadığı için bahse konu sıralamalara Türkiye dahil edilmemişti. (Rapora ilişkin diğer yazı: UNICEF raporunda Türk Okul Öncesi Eğitimi)

Her ne kadar okul öncesi eğitimin yaygınlaşması hakkında uzun süredir çeşitli çalışmalar yapılıyor olsa da hem okul öncesi eğitimde nitelik, hem de okul öncesi dönemde okullaşma hala istenilen düzeye ulaşmış değil. Türkiye’de okul öncesi eğitime dair olumlu çıktılara büyük ölçüde ulaşılamıyor olmasının arkasında ise temelde bu iki etken yatıyor.

Bu rapordan hareketle CHP Ankara milletvekili Levent GÖK tarafından Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Gök, önergede okul öncesi eğitimin yaygınlığı, niteliği ve ücretine ilişkin sorular yöneltmesinin yanı sıra istatistiklerin neden sağlanmadığı veya kurumlar ile neden paylaşılmadığına dair sorular da yöneltti. Yönergeye dair detaylar şu şekilde:

“Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan rapora göre okul öncesi eğitimde eşitlik alanında karşılaştırılan 41 ülke arasında Türkiye son sırada yer almıştır. Çocuklarımızın sadece %68’lik bir kısmı okulöncesi eğitim kurumlarına gidebilirken, yeterli veri bulunmadığı için ilkokul ve ortaokul düzeyinde oluşturulan sıralamalara ülkemiz dahil edilmemiştir. Türkiye’nin eğitim eşitliğinde durumu vahamet arz ederken, çocuklar ve gençlere ilişkin yeterli istatistiki veriye ulaşılamaması büyük bir eksikliktir.        

Bu bilgiler ışığında:

  1. Okulöncesi eğitim imkânı neden bütün çocuklarımıza sunulmamaktadır?
  2. 3 yıllık okulöncesi eğitimin bir aileye toplam masrafı ne kadardır?
  3. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki eğitim verileri neden bulunmamaktadır?
  4. Eğer sözü geçen istatistikler mevcut ise uluslararası kurum ve kuruluşlarla paylaşılmamasının sebepleri nelerdir?
  5. Eğitim alanında yaşanan eşitsizliğin giderilmesi için hangi çalışmalar yürütülmektedir?”
Avatar

Mustafa Özkara

Dokuz Eylül Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği (2015) ve Özel Eğitim Öğretmenliği (2019) mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmekte ve Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir