Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Maaşları 2020

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda alana esas teşkil eden dersleri veren öğretmenleri yetiştiren, Eğitim Fakülteleri bünyesinde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. Sosyal Bilgiler Öğretmenleri bahse konu ortaokullarda Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi gibi birçok ders verirler.

Devlet Okullarında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Maaşları 2020

Daha önce bahsedildiği üzere Sosyal Bilgiler Öğretmenleri MEB’e bağlı ortaokullarda çalışabilirler. Bu öğretmenler haftada 15 saat ders karşılığında en düşük öğretmen maaşı olan 4080 TL’yi alırlar. 15 saatin üzerindeki dersler ek ders kapsamında olup ders saati başına 17 TL ek ücret oluşturmaktadır. Kaba bir hesapla haftada girebileceği en fazla ders saatine giren (30 saat) bir Sosyal Bilgiler Öğretmeninin Maaşı 5100 TL’yi bulmaktadır. (Haftada 15, ayda 60 saat ek ders ile. 2020 yılı Ocak ayı zammı sonrasında ek ders ücreti olan 17 TL ile.)

Özel Sektörde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Maaşları

Özel sektörde öğretmenlik maaşları birçok değişkenden etkilenmektedir. Öğretmenin çalışıyor olduğu kurumun yapısı, bulunduğu il, öğretmenin deneyimi gibi faktörler sosyal bilgiler öğretmeninin özel sektörde aldığı maaşı etkilemektedir. Bu sebeple özel sektör için tek bir rakam vermek mümkün görünmemektedir. Özel sektörde çalışmakta olan Sosyal Bilgiler Öğretmeni maaşı asgari ücret ile 6000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Ücretli sosyal bilgiler öğretmeninin maaşı ne yazık ki asgari ücret civarındadır.

Ücretli Öğretmenlikte Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Maaşı

Ücretli öğretmen (ek ders karşılığında çalışan öğretmen) girmiş olduğu ders sayısına göre maaş alan öğretmendir. Bu öğretmenlerin bulundukları okulda çalışmaları il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri kanalı ile yapılmaktadır. Ücretli Sosyal Bilgiler Öğretmenleri eğer haftaiçi tüm derslere girebiliyorlarsa (ortaokul için günde 6, haftada 30, ayda 120 ders saati) aldıkları maaşlar ne yazık ki 2000 liranın bir miktar üzerinde kalmaktadır. Bu ücret asgari ücretin dahi altında kalmaktadır.

Ücretli öğretmenlerin sigorta primleri de saat bazında yatırılmaktadır. Örneğin ayda 120 saat derse girmiş ücretli öğretmen, günlük 8 iş saati varsayımı ile 15 gün civarında sigorta primi ödemesi ile çalışmaktadır. Ücretli öğretmenlik uygulaması ciddi düzeyde adaletsizliğe karşın ne yazık ki varlığını sürdüren bir uygulamadır.

Atama Bekleyen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayısı

2019 yılı KPSS ÖABT sayısal verileri göz önünde bulundurulduğu zaman 17664 Sosyal Bilgiler Öğretmeninin ÖABT’ye girdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu civarda bir Sosyal Bilgiler Öğretmeninin atama beklediğini söylemek mümkün. 2019 KPSS esas alınarak yapılan son atama olan 2020 Mart atamasında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği branşına ayrılan kontenjan ise 684 olmuştur. Sınava giren öğretmenlerin yalnızca %3,87’si bakanlık kadrolarında sözleşmeli öğretmenlik yapmaya hak kazanabilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.