Aktif Öğrenme Nedir?

Yaşayarak öğrenme dediğimiz olay, öğrenme yöntemlerinden en etkili ve en kalıcı olanıdır. Bireyin, olayın içinde bulunarak öğrenme ortamı oluşturulur ve kendisinin, gösterge ve kazanımlar çerçevesinde edinmesi gereken bilgileri ona yaşantı yoluyla (oyun, etkinlik, farklı yöntemler) kazandırılmasıdır.

Aktif Öğrenme – Klasik Öğrenme Yöntemi Arasındaki Farklılıklar

Aslına bakacak olursak, aktif öğrenmenin klasik öğrenme yönteminden ayrıldığı birçok nokta vardır. Klasik öğrenme, öğreten kişinin çerçevesinde oluşturuluyorken; aktif öğrenmede merkez, öğrenecek kişidir. Onun şartlarına, gelişim özelliklerine, yaşına, ilgi ve isteklerine göre müfredat hazırlanır. Fakat klasik öğrenme denilen yapıda ezbercilik hakimdir. Dolayısıyla klasik öğrenmede soru-cevap yöntemi hakimken, işte bu noktada aktif öğrenmede yaşantı etkindir. Klasik öğrenmede birey sözel, yazılı bir iletişim halindeyken, aktif yaşantıda yine durum farklıdır. Burada kişinin bedeni de öğrenme içerisinde önemli bir etkendir.

  • Yapılan araştırmalarda; okul öncesi eğitimi almaktan olan çocukların başarılarının yüzdesinin, almayan çocuklara oranla çok daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Buna sebep olan maddelerden birisi de aktif öğrenmeye olanak sağlamak. Çünkü okul öncesi eğitim kurumunda bulunan öğrenme merkezleri (Blok merkezi, müzik merkezi, kitap merkezi, sanat merkezi, fen merkezi vb.) çocuğun farklı alanlarda, farklı gelişim alanlarında farklı yöntemlerle aktif bir şekilde öğrenmesine ortam ve koşullar sağlamaktadır. Bu da başarıyı ve yaşamsal faaliyetlerin pekiştirilmesi gibi sonuçlar elde etmeyi sağlayacaktır.
  • Sonuç olarak; klasik öğrenme yoluyla 1 haftada öğreneceğimiz bilgiyi aktif öğrenme yöntemi bize 4 günde öğrenmeyi de sağlar. Çünkü olayı olayın içinde öğrenmek, okuyarak, dinleyerek öğrenmekten çok daha etkili olduğu ve dolayısıyla öğrenmenin çok daha kısa sürede gerçekleştiği de ortadadır.

Beyza Nur

İstanbul Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencisi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.