Okul Öncesi Dönemde Sık Rastlanan Çocuk Hastalıkları

Fenilketonüri : Fenilalalin metabolizmasındaki bozukluktan dolayı baş gösteren bir çeşit hastalıktır. Bu hastalığın taraması yenidoğana yapılması gerekenler listesindedir. Kanda fenilalin düzeyinin yükselmesi ile fenilalanin kan beyin bariyerini geçerek beyin gelişiminde bozulma ve nörolojik hasara neden olur.

Cystic Fibrosis ( Kistik Fibrozis ): Yapışkan koyu mukus nedeniyle pankreas kanallarının tıkanması ve pankreas yetersizliğidir. Kronik akciğer hastalığı, terde sodyum ve klor seviyesinin yükselişi ile belirgin bir kalıtsal hastalıktır. Bu da taraması yapılması gerekenler listesindedir.

Talasemi Minör (Akdeniz anemisi Taşıyıcılığı): Kişilerdeki tek belirti kansızlıktır. Kişiler sadece halsizlikten şikayetçidirler.

Talasemi Majör: Bebek daha 6 aylıkken birdenbire başlayan ağır kansızlık sonucu kalp yetmezliği gelişir. Sürekli kan nakli yapılmalıdır. Kan nakli yapılmayan çocuklarda ise kemik kırılmaları baş göstermeye başlar. Burun kökü çökük , alın ve elmacık kemikleri çıkıktır. Üst dişler öne fırlamıştır. Baş dört köşe şeklini alır . Dalak ve karaciğer büyür. Boy kısa kalır.

Orak Hücreli Anemi : Anemiye neden olan ve sürekli ağrıya sebep olan bir kan hastalığıdır. Görsel olarak orak şekline benzeyen çubuk benzeri yapılar oluşur. Bu hücreler küçük kan damarlarını tıkayarak bazı organların ya da dokuların yeterli oksijen almasını engeller . Bu durum, şiddetli ağrı ataklarına neden olabilir.

Kan Uyuşmazlığı : Annenin kan grubunun Rh (-) olduğu ve babanın kan grubunun Rh (+) olduğu durumlarda eğer bebeğin kan grubu Rh (+) olmuş ise anne ile bebeğin arasındaki kan bağı nedeniyle bebekten anneye geçen alyuvarlar belli bir oranı geçtiğinde annenin kanında bu duruma karşı antikor oluşur. Oluşan bu antikor göbek kordonu yoluyla bebeğe geçer ve bebeğin kanındaki alyuvarları parçalar. Bu da bebekte hızlı bir alyuvar yıkımına ve dolayısıyla anne karnındaki bebekte aşırı bir kansızlık ile buna bağlı olarak kalp yetmezliğine ve vücutta su birikmesine yol açar. Çocuğun kemik iliği, karaciğer ve dalağı yok edilen kırmızı kan hücrelerinin yenilerini üretir ve eksilen kanı yerine koyar. Bu aşırı kırmızı kan hücresi yıkımı ve yapımı sürecinde “bilirubin” adı verilen ve fazlası zararlı olan bir madde açığa çıkar, bebekten anneye geçer, annenin karaciğeri tarafından yok edilir. Bebeğin karaciğeri henüz bu maddenin tümünü zehirsizleştirebilecek kadar gelişmemiştir. Eğer üretilen kırmızı kan hücresi miktarı yok edilenden az olursa sonuçta bebek ağır bir kansızlığa maruz kalır, hatta ölebilir.

TORCH enfeksiyonları gebelikte geçirilirse bebek kayıplarına veya sakatlıklarına yol açabilir. Bu enfeksiyonlar şunlardır:

  • T : Toksoplasmozis
  • O : Other ( su çiçeği vs. )
  • R : Rubella ( kızamıkçık )
  • C : Citomegalovirus ( Sitomegalovirüs )
  • H : Herpes virus ( Herpes Simpleks Virüsü )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.