E-KPSS (Engelli KPSS) nedir? EKPSS sınav soruları nasıldır?

Engelli KPSS (E-KPSS) engelli kişilerin memur olarak atanabilmeleri için 2 yılda bir yapılan bir sınavdır. Bu sınavda 60 soru sorulmaktadır, sorular genel yetenek ve genel kültür adı altında 2 kısımdan oluşmaktadır. Her bir kısımda 30 soru sorulmaktadır, genel yetenek testinde 15 adet matematik 15 adet Türkçe sorulmaktadır. Genel kültür testinde ise 10 adet Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi i 6 adet temel Yurttaşlık soruları 3 adet Türk kültür ve medeniyetleri 5 adet Türkiye coğrafyası ile ilgili test ve 6 adet Türkiye’nin dünya ile genel ve kültürel konuları ile ilgili test sorulmaktadır. Verilen süre 60 soru için 60 dakikadır.

EKPSS sınavına girecek adayların biraz daha rahat olmalarını sağlamak amacıyla az sayıda soru ve az sayıda süre verilerek bu imtihan sürecinden geçmeleri sağlanmaktadır. Engelli KPSS sınavına girdikten sonra memur alımlarına engelli memur alımlarına başvurmak gerekiyor. 2 yıl boyunca memur alımları yapılmakta olduğundan bu sınavdan yüksek puan alarak engelli memur kadrolarına yerleşmek mümkün olmaktadır.

Engelli KPSS sınavına kimler girebilir?

Engelli KPSS sınavına girebilmek için kişinin sağlık raporunun yüzde 40 ve üzerinde olması gerekir. Sağlık raporu yüzde 40 ve üzerinde ise lise mezunu ön lisans mezunu ve Lisans mezunu olarak 3 ayrı kategoride Engelli KPSS sınavına girebilirsiniz! 2 yılda bir yapılan bu sınav için başvurular genelde şubat ayında başlar, sınav ise nisan ayında yapılır. Dolayısı ile sınavı hazırlanmak için eylül ayından itibaren çalışmaya başlamak yararlı olabilir.

Engelli KPSS Sınav Soruları

Genel yetenek ve genel kültür kısımlarından otuzar soru sorulan bu test sınavında adayların derse çalışabilmesi için kaynak sıkıntıları vardır. Normal KPSS sınavından daha basit ve sade sorular sorulmasına rağmen ve konular daha sınırlı olmasına rağmen, normal KPSS kaynaklarına çalışması yönünde telkinler, adaylar tarafından yapılmakta ve gereksiz bir çaba sarf edilmektedir. Oysa genel KPSS sınavında 60 adet genel yetenek ve 60 adet genel kültür testi yapılmakta ve konular daha kapsamlı olmaktadır. Genel KPSS sınavında 120 soruya karşılık EKPSS sınavında ise toplam 60 soru sorulmakta ve bu da yarı yarıya kapasite anlamına gelmektedir. Bu makalede biz de EKPSS sınavına girecek adaylara yardımcı olmak için, genel olarak çalışmaları gereken konuları derlemek istedik. Böylece nokta atışı yaparak daha odaklı bir sistematik bir çalışmayı, daha kısa sürede yapabilecek ve başarı şanslarını arttırabileceklerdir. EKPSS sınavı 3 kategoride yapılmaktadır. Lise düzeyi ön lisans düzeyi ve Lisans düzeyi olarak 3 ayrı sınıflandırma söz konusudur.

Lise, Ön Lisans ve Lisans Düzeyi EKPSS Soruları ve Konuları

Matematik Konuları: En çok odaklanılan konular arasında kümeler, sayılar, üslü ve köklü sayılar, problemler, üçgende alanlar ve çevre hesaplama, açı soruları, hacim bulma, mutlak değer ve fonksiyonlar konusudur.

Türkçe Konuları: EKPSS sınavında sorulan Türkçe konuları; okuduğunu anlamak anlatım biçimleri cümlede anlam paragrafta düşünceyi geliştirme, paragrafı anlama, sözcüklerin yapısı, sıfat zamir sıfat tamlamaları isim tamlamaları fiiller, anlatım bozuklukları noktalama işaretleri cümlenin öğeleri gibi konulardır. 15 adet soru sorulan Türkçe konularını çalışırken bu başlıklar altında yoğunlaşmak size başarı getirebilir

Genel kültür kısmında ise sorulan 30 soru şu şekilde dağılmaktadır:

Coğrafya konuları: Türkiye coğrafyasının sorulduğu bu testte dağlar ırmaklar, göller, barajlar, körfezler, yarımada, koylar, plato vadi ve ovalar Türkiye’nin bitki örtüsü Türkiye’nin tarımı, Türkiye’nin nüfus dağılımı Türkiye’de toprak çeşitleri, Türkiye’nin kıyıları ve turizm hayvancılık iklim Madencilik Türkiye’nin Rüzgarları Erozyon ve heyelan kavramları Türkiye’nin matematik konumu ve özel konumu ve sonuçları gibi konulara çalışmak yararlı olacaktır.

Tarih konuları: Tarihte İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletleri ve onların yerleşik hayatı hakkında Doğu Anadolu’da kurulan Türk devletleri Selçuklu devlet yönetimi Anadolu’da kurulmuş olan beylikler, Osmanlı tarihinin kuruluş Yükseliş ve duraklama dönemindeki gelişmeler ve olaylar, Osmanlıcılık milliyetçilik turancılık hareketleri, Meşrutiyet dönemi ve Atatürk dönemi ile ilgili soruların yanı sıra, inkılap tarihinde I Dünya Savaşı ile ilgili savaşın sebebi sonuçları ve anlaşmaları genelge ve kongreler ile ilgili bilgi, Trablusgarp İnönü Çanakkale Büyük Taarruz savaşları hakkında bilgi ,Mondros Lozan Antlaşması ve Sevr Antlaşması TBMM’nin açılması cumhuriyetin ilanı saltanatın kaldırılması halifeliğin kaldırılması Atatürk’ün inkılapları 1924 yılındaki değişiklikler, Atatürk’ün son zamanda tarım Sanayi ve eğitimde yaptığı yenilikler ve gelişmelerin bilgisine hakim olmak yeterli olacaktır. Bunların dışında KPSS sınavına çalışanlar anayasamıza hakim olmalıdır. 82 anayasası 2010 referandumu milletvekillerinin görev ve yetkileri konusu, merkezi yönetimler yerel yönetimler meclis başkanının görevleri ve yetkileri başbakanın ve bakanların görev ve yetkileri Cumhurbaşkanının görevleri ve yetkileri vatandaşların ödev görev ve sorumlulukları hakkında genel kültür bilgisine sahip olmaları gerekiyor.

EKPSS sınav süresi ve ek süre alan gruplar

EKPSS’de sınavın süresi bireyin yaşıyor olduğu yetersizliğin türüne göre değişmektedir. Hiç ek süre almayan adaylar için sınav süresi 60 dakika iken yaygın gelişimsel bozukluğu olanlar (otizm, asperger sendromu ve diğerleri), işitme yetersizliğine sahip, görme yetersizliği olup bağımsız okuyamayanlar ve soruları kendisi okuyabilen zihinsel yetersizliğe sahip adaylar için 20 dakika ek süre ile toplam 80 dakika, okuyucu yardımı alarak soru kitapçığını okuyamayan serebral palsiye sahip adaylar ve soruları kendisi okuyamayan zihinsel yetersizliğe sahip adaylar için ve bağımsız okuyamayan görme engelli adaylar için 40 dakika ek süre ile 100 dakikadır.

EKPSS Sınavına Nasıl Çalışılmalıdır?

EKPSS’de başarılı olmak için günde sadece en az 1-2 saat ayırmak ve programlı bir şekilde çalışmak, ve bu süreyi eksik olunan konular ağırlıklı olacak şekilde çalışmak yararlı olacaktır. Son 2 ay kala her gün bir deneme çözmek de hızınızı arttıracaktır. Soru çözümü için verilen süre bireyin engel durumuna göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple soruları mümkün olan en kısa sürede çözmek için adayların EKPSS soru yapılarına aşina olmaları önemlidir.

One thought on “E-KPSS (Engelli KPSS) nedir? EKPSS sınav soruları nasıldır?

  • 20 Kasım 2019 tarihinde, saat 15:55
    Permalink

    Benny sınavlara girmek istiyorum puan kaç olmalidir

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.