Türkçe Öğretmenliği Maaşları 2020

Türkçe Öğretmeni, Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği lisans programı mezunu olup, ortaokullarda Türkçe, Çocuk Edebiyatı, Halk Kültürü, Düşünme Eğitimi, Medya Okuryazarlığı gibi dersleri veren kişidir.

2020 zamları sonrası devlet okullarında Türkçe Öğretmeni Maaşları

Bilindiği gibi yeni sistemle birlikte ve memurlara gelen zam güncellemeleri ile birlikte branş öğretmenlerinin maaşlarında da değişiklik olmuştur. Devlet okulunda çalışan bir Türkçe Öğretmeni, ortaokullarda 5, 6, 7 ve 8. Sınıflara derse girmektedir. Bunun karşılığı olarak da 15 saat ücret karşılığında maaş almaktadır. Bir haftalık sürede bir Türkçe Öğretmeni en az 15 saat derse girebilmektedir.

Türkçe öğretmeninin 15 saat üzeri girmiş olduğu ders ücreti de ek ders olarak maaşının üzerine yansıtılmıştır. Ek ders ücreti 1 saati 17 TL’dir. En az 15 saat en fazla da 30 saat Türkçe Öğretmeni, haftalık derse girebilmektedir. Bir Türkçe öğretmeninin 2020 yılı Ocak ayından itibaren gelen zam sonrasında öğretmenler derecesine göre en düşük net 4013 TL. maaş almaktadırlar. . 15 saatlik ücretin üzerine girilen her ders saati ücreti olarak 17 TL eklenmektedir. Dolayısıyla Türkçe öğretmeninin 4013 TL maaşın haftada 15 saat ders karşılığında alındığını söylemek mümkündür.

Ek dersler de hesaba katıldığı zaman devlete yeni atanmış ve haftada 30 saat derse giren bekar bir Türkçe Öğretmeni aylık 5000 TL civarında maaş almaktadır. Bunun yanı sıra öğretmen maaşlarında hafta sonu açılan kurs eklemeleri de olmaktadır. Kurslar da ek ders sayıldığı için aynı ücrete tabi olmaktadır.

Bu fiyatlara aile yardımı, enflasyon oranındaki farklar eklenebildiği gibi, BES kesintileri ya da vergi kesintileri de olmaktadır. Bu nedenle bu net rakamlarda bir miktar artma ya da azalma olabilmektedir.

özel sektörde türkçe öğretmenliği

Özel Sektörde Türkçe Öğretmeni Maaşları

Özel sektörde Türkçe Öğretmeni maaşları devlete göre oldukça düşüktür. Bulunulan bölgeye göre de değişkenlik göstermektedir. Minimum Türkçe Öğretmeni maaşı; 2.250 TL iken maksimum Türkçe öğretmeni maaşı da 5000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Bu fiyatlar İstanbul için geçerli değildir. Yaşamın diğer şehirlere oranla daha pahalı olması İstanbul’da özel sektör maaşlarını bir miktar daha yukarıya çıkarmaktadır. İstanbul özel sektör öğretmen maaşları en düşük 3.000 TL’den başlamaktadır en yüksek 8. 000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Özel sektörde okulun kalitesi ve bulunduğu semt gibi faktörler öğretmen maaşlarını etkilemektedir. Devlet okulunda çalışan Türkçe öğretmenine göre özel sektörde çalışan Türkçe Öğretmeninin maaşının yarı yarıya düşmesi, bu branştan öğretmenlerin KPSS ile atanmasının oldukça zor olmasından kaynaklıdır. Atanmayı bekleyen Türkçe Öğretmeni sayısının çok fazla olması ve devletin Türkçe Öğretmeni ataması yapmaması özel sektörde öğretmen maaşlarını etkilemektedir. 2018 ÖABT sayısal verilerine göre 16501 Türkçe öğretmeni devlet okullarında çalışmak için atama beklemektedir.

Aile yardımı özel sektörde olmamaktadır. BES kesintileri ve vergi kesintileri özel sektörde çalışan öğretmenleri etkilemektedir. Bu durum da onların maaşlarında bir miktar düşme meydana getirmektedir.

Ücretli Öğretmenlikte Türkçe Öğretmenliği Maaşları

Milli Eğitim Bakanlığı gerekli gördüğü durumlarda öğretmen açığını ders karşılığı ücret alan öğretmenlerle kapatma yoluna gidebilmektedir. Bahse konu öğretmenler girmiş oldukları her ders saati karşılığında 2020 yılı Ocak zammı sonrasında 17 TL civarında bir ücret almaktadırlar. Ortaokullarda günlük derslerin 6 saat olduğu düşünülürse bir ücretli Türkçe öğretmeni, haftada 30, ayda 120 derse girebilmektedir.

Toplamda girebileceği azami ders saatine girmiş (120 saat) bir ücretli Türkçe Öğretmeni 2000 TL civarında bir maaşa erişebilmektedir. Bu maaş ne yazık ki asgari ücretin dahi altında kalmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.