Eğitim Teknoloğu kimdir? Ne iş yapar?

Bilişimin hayatımızın bir parçası olması, teknoloji öğrenmenin kaçınılmazlığı ve öğrenmenin dijitalleştiği günümüzde, yine teknolojiyle iç içe bir meslek doğmuştur: Eğitim Teknologluğu. Adından da anlaşıldığı üzere ilk duyduğumuz anda teknolojiyle iç içe bir meslek hissine kapılıyoruz. Evet. Eğitim Teknoloğu, eğitimin teknolojiyle buluşmasından meydana gelen bir meslek ismidir.

Peki, Eğitim Teknoloğu kimdir? Eğitim Teknoloğu, eğitim fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuş; aynı zamanda bilgisayar öğretmenliği yapabilen lisans mezunlarıdır. Eğitim teknoloğu, öğretimin olduğu her türlü ortamın olmazsa olmaz çalışanı olmalıdır. Fakat ülkemizde bu meslek yavaş yavaş tanınmaya ve dolayısıyla yavaş yavaş değer görmeye başlamıştır.

Okullarda teknoloji kullanımının yeni nesil eğitimde vazgeçilmez bir hale geldiği, 21. yüzyılda dijital okur yazarlığın başarılı bir gelecek için önem kazandığı günümüzde eğitim ve teknolojinin entegrasyonu konusunda eğitim teknologlarına büyük görevler düşmektedir. Bunun yanı sıra, eğitimin okulun dışına taştığı, herkesin dijital mecralarda kendisini eğittiği (self-education) bir dünyada eğitim teknologları eğitim ve teknoloji arasında bir köprü işlevi görürler.

Eğitim Teknoloğu Ne İş Yapar?

Eğitim teknoloğu, öğrenmenin gerçekleştiği ortamın öğrenme için en elverişli hale gelmesini ve öğrenmenin en fazla düzeyle kazanılmasını amaçlayan çalışmalar yapar.

Eğitim Teknoloğu;

  • Öğrencinin hedef kazanımları öğrenmeye hazır bulunuşluğunu test eder. Öğrencinin varsa eksik ön bilgisi onu belirleyerek; mevcut kazanımları yeniler.
  • Öğrenme ortamının hedef kazanımların edinilmesi için hem fiziksel hem de psikolojik olarak elverişli hale getirilmesini sağlar.
  • Öğretim materyalleri hazırlayarak öğrenimin etkili hale gelmesini sağlar.
  • Kazanımlara uygun öğretim modeli seçer ve bu modele uygun araç ve gereç edinilmesini sağlar.

Eğitim Teknoloğu Yalnızca Okullarda Mı Çalışır?

Eğitim teknologları yalnızca okullarda çalışmaz. Çünkü öğrenim yalnızca okul ortamlarında gerçekleşmez. Eğitim teknologları aynı zamanda eğitim yazılım firmalarında ya da kendi kurdukları sanal öğrenme ortamlarında da çalışırlar.

Eğitim yazılım firmalarında çalışan teknologlar;

  • Online öğrenme ortamları hazırlayarak, öğrenmenin daha hızlı ve kolay olmasını sağlarlar.
  • Basılı ya da online dergi, kitap ve makale gibi yayınların tasarımlarını yapar.
  • Eğitim senaryoları hazırlayarak, öğrenmenin daha eğlenceli hale gelmesini sağlarlar.
  • Öğretim sürecine uygun materyal ve materyallere uygun içerikler yazarlar.

Yazar: Aysel GÖZEY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.