Okul Öncesi Dönemde Gelişim Değerlendirme Testleri

Okul öncesi dönemde çocuğun gelişiminin sağlıklı araçlarla değerlendirilmesi gelişimsel açıdan risk altında olan çocukların belirlenmesi, bu çocukların erken müdahale programlarına dahil edilmesi ve programlarda sağlanan gelişimin somut bir şekilde takip edilmesi açısından oldukça önemlidir.

Bu dönemde çocuğun gelişimini izlemeyi amaçlayan testler çocuğun bilişsel, dil-konuşma, akademik ön beceriler, ince/kaba motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarını esas alırlar. Dolayısıyla kapsamlı bir erken çocukluk dönemi değerlendirme ölçeği çocuğun tüm gelişim alanlarındaki durumu hakkında geniş bir bilgi verebilir. Bu testlerden elde edilen veriler çocuğun gelişimsel bozukluğunun tanılanmasına ve süreç içerisinde çocuğun gelişimsel gereksinimlerinin belirlenip eğitsel ihtiyaçlarının karşılanmasına rehberlik eder.

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanmış olan testler gelişimsel değerlendirme ve okula hazır oluşun ölçümlenmesine odaklanmıştır. Çocuğun gelişiminin ya da ilköğretime hazır oluşunun değerlendirilmesinde öncelikle çocukta bir gelişimsel geriliğin var olup olmadığı belirlenir. Daha sonra eğer bir gelişimsel gerilik varsa problemin niteliği üzerinde durulur. Bu aşamada çocuğun gelişimsel gerilikten hangi alanlarda, hangi düzeylerde etkilendiği noktası aydınlatılır. Problemin niteliği belirlendikten sonra, gelişimsel geriliğin çocuğun eğitsel gereksinimlerini ne düzeyde ve nasıl etkileyeceği üzerinde çalışılır. Dolayısıyla etkili bir erken çocukluk dönemi değerlendirmesi gelişimsel salt gelişimsel problemin varlığını belirlemeye değil, süreç içerisinde yapılması gereken müdahalelere de kaynaklık eden bir nitelik taşır.

Okul öncesi dönemde gelişimin takibi için kullanılan testler

1. Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi: 0-6 yaş arasında olan ve sağlıklı görünüme sahip, fiziki muayeneler ile herhangi bir gelişimsel soruna rastlanmayan çocuklardaki gelişimsel sorunların belirlenmesi için kullanılan bir testtir. Kişisel-sosyal, ince motor-uyumsal, dil ve kaba motor olmak üzere 4 alanda 134 maddeden oluşmaktadır. Ebeveynden alınan bilgilerden ve test uygulayıcısının test sırasında madde uygulamalarından alınan verilerden hareket eder.

2. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): 0.-6 yaş çocukların değerlendirilmesi için anne-babadan alınan verilerden hareket eden bir testtir. Dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-özbakım olmak üzere 4 alanda 154 maddeden oluşmaktadır.

3. Bayley III Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği: Çocukta bir gelişimsel gerilik varlığının tespit edilmesi amacıyla hazırlanmış olan test bilişsel, dil, hareket, adaptasyon, sosyal-duygusal alanlarda çocuğun performansını değerlendirir. Bebek belli görevleri yürütürken gözlemlenir ya da ebeveynden alınan bilgiler referans alınır.

4. Peabody Resim Kelime Testi: Çocuğun dil, anlama ve kelime dağarcığı becerilerinin ölçümü amacıyla kullanılır.

5. Wechsler Okul Öncesi ve Birinci Sınıflar İçin Zeka Ölçeği: Davranışların gözlemi ve soru kağıtları ile veriler elde edilir. Dikkat, tepki düzeyleri, iletişim-etkileşim, uyum, sözel ve motor eşgüdüm gibi davranışlar gözlem ile ölçümlenmeye uygundur.

6. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: Çocuğun ilköğretime hazır oluş düzeyini ölçen 100 maddeden oluşan bir testtir. Okul öncesi dönemi bitirmiş ilköğretim birinci sınıfa başlayacak olan çocuğun kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme alt testlerini içerir.

Avatar

Mustafa Özkara

Dokuz Eylül Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği (2015) ve Özel Eğitim Öğretmenliği (2019) mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmekte ve Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir