Yerelleştirme Nedir?

Yerelleştirme Nedir?

Dil, tarihsel ve sosyolojik olarak yoğun bir dönüşüme uğrayan, onu çevreleyen birçok etmenle etkileşim içinde olan bir unsurdur. Dilin bu dönüşümsel dinamiği göz önünde bulundurulduğu zaman, her tarihsel dönem ya da her farklı coğrafya farklı dilsel gereksinimlere sahiptir.

Dünyadaki değişen sosyopolitik durumlar ve küreselleşme neredeyse her şirkete uluslararası bir niteliğe bürünme fırsatı vermiştir. Dolayısıyla yeni pazarlara gereksinim duyan şirketler bu pazarlardaki kullanıcıların dilsel gereksinimlerine cevap vermek durumunda kalmışlardır. Bu gereksinimin karşılanması noktasında çeviride yerelleştirme kavramı önem taşımaktadır.

Yerelleştirme

Yerelleştirme (localisation) bir hizmet, ürün veya yazılı-sözlü içeriğin yönelinen hedef kültür veya ülkeye hizmet edecek şekilde yeniden üretilmesi işidir. Yerelleştirme işi çevirinin bir sonraki aşaması olarak düşünülebilir. Çeviride (translation) hedef metnin kullanım amacına bağlı olarak asıl metne bağlılık ele alınırken yerelleştirme ölçü, para birimleri, tarih ve saat biçimleri ya da kültürel ögelerden kaynaklanan dilsel mesafelerin aşılması için diğer sözcüklerin yeniden kurgulanmasını gerektirir.

Yerelleştirme işlemi çoğunlukla dijital bir içerik veya hizmetin bir başka kültürel bağlamda en iyi sonuca ulaştıracak şekilde metnin ya da uygulamanın yapılandırılmasını gerektirir. İyi bir yerelleştirme sonucunda elde edilen içerik o kültüre sahip bir kişi tarafından okunduğunda son derece doğal ve gereksinimleri karşılayan bir kullanıcı deneyimi elde edilmelidir. Dolayısıyla üst düzeyde verime sahip bir yerelleştirme işlemi için hizmeti sağlayan kişinin yalnızca iyi çeviri yapıyor olması yetmemektedir. Bu gereksinimin karşılanabilmesi için hizmeti veren kişinin hedef kültüre hakim olmasının yanı sıra, bilişim teknolojileri, yazılım ve pazarlama gibi alanlarda da bilgi sahibi olması gerekir.

İnternetin yaşamımızda kapladığı alanın her geçen gün daha fazla olması sebebiyle bir başka dilde üretilmiş içeriğin yerelleştirilmesi gereksinimi artmaktadır. Geçmişte sinema içeriklerinin bir başka dilde kullanıma sunulmasında sıklıkla çeviri tekniği uygulanırken, günümüzde daha iyi bir izleyici deneyimi için yerelleştirme ögeleri kullanılmaktadır. Yerelleştirme sürecine sinema sektörünün yanı sıra mobil uygulamalar, video oyunları, bir bilişim ürününün bir başka ülkede satışı/pazarlanması gibi birçok alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla üniversiteler Çeviribilim ya da Mütercim Tercümanlık lisans programlarında yerelleştirme içeriği olan derslere müfredatlarında yer vermektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.