Okul Öncesi Öğretmenliği Dersleri

Okul öncesi öğretmenliği üniversitelerin eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan, okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimi konusunda çok yönlü olarak personel yetiştirmeyi amaçlayan bir lisans programıdır. Bu bağlamda okul öncesi öğretmenliği programı oldukça geniş bir ders içeriği ve kapsamına sahiptir.

Eğitim fakültelerinde uygulanmakta olan dersler Genel Kültür, Meslek Bilgisi ve Alan Eğitimi olmak üzere YÖK tarafından sınıflandırılmıştır.

Okul öncesi öğretmenliği lisans programına yerleşmiş olan öğretmen adayları eğitim hayatlarının 1. ve 2. dönemlerinde ağırlıklı olarak Genel Kültür dersleri (Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim Teknolojileri gibi) alırken, öğretim hayatlarının 5. döneminden itibaren alan eğitimi dersleri ağırlıklı bir ders programına sahip olurlar. Bunun yanı sıra tüm eğitim fakültesi öğrencilerinin aldığı Meslek Bilgisi dersleri (Eğitim dersleri olarak da ifade edilen) dersleri de alırlar.

Okul Öncesi Öğretmenleri atama süreçlerinde Kamu Personeli Seçme sınavına girerler. Bu sınav okul öncesi öğretmenleri için üç aşamadan oluşur. Genel Kültür – Genel Yetenek (120 soru),  Eğitim Bilimleri (80 soru) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) (50 soru) sonucu oluşan P121 puan türü ile tercih yapılır.

Genel Kültür – Genel Yetenek testi Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Bilgiler derslerinden oluşurken, Eğitim Bilimleri testi öğrencilerin üniversite yaşamlarında aldıkları Meslek Bilgisi başlıklı derslerden, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) üniversitede alınan Alan Bilgisi derslerinden oluşur.

YÖK’ün yayınladığı Okul Öncesi Öğretmenliği dersleri ve ders içeriklerinin bulunduğu dosyaya erişmek için tıklayın.

1. Dönem

Eğitime Giriş
Eğitim Felsefesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Yabancı Dil
Türk Dili
Bilişim Teknolojileri
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş
Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

2. Dönem

Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Psikolojisi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Yabancı Dil 2
Türk Dili 2
Seçmeli 1
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim
Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

3. Dönem

Türk Eğitim Tarihi
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 1
Seçmeli 1
Erken Çocuklukta Fen Eğitimi
Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitim Programları

4. Dönem

Öğretim Teknolojileri
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Seçmeli 2
Seçmeli 2
Topluma Hizmet Uygulamaları
Seçmeli 2
Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi
Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi
Erken Çocukluk Eğitiminde Drama

5. Dönem

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Seçmeli 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3
Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi
Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme
Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları

6. Dönem

Eğitimde Ahlâk ve Etik
Sınıf Yönetimi
Seçmeli 4
Seçmeli 4
Seçmeli 4
Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi
Çocuk Ruh Sağlığı
Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı

7. Dönem

Öğretmenlik Uygulaması 1
Okullarda Rehberlik
Seçmeli 5
Seçmeli 5
Karakter ve Değer Eğitimi
Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi

8. Dönem

Öğretmenlik Uygulaması 2
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Seçmeli 6
Seçmeli 6
Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları

Mustafa Özkara

Dokuz Eylül Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği (2015) ve Özel Eğitim Öğretmenliği (2019) mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmekte ve Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.