Oyun Etkinliği Örnekleri

PARMAK OYUNLARI

Oyunun Adı: Mini minnacık örümcek

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı: Tüm sınıf etkinliği

Kullanılacak Malzemeler:

Kazanımlar:

 • Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

 • Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

 • Müziğe eşlik ederek el-göz koordinasyonu gerçekleştirir.

Uygulama:

 1. Öğretmen ilk olarak şarkıyı söylerken şarkı sözlerine eşlik eden bedensel hareketleri çocukların göreceği bir şekilde yapar.
 2. Şarkı ikinci kez söylenirken çocukların şarkıya kısmen de olsa eşlik etmeleri beklenir.
 3. Şarkı ikinci kez söylenirken öğretmen bedensel hareketleri yapan çocukları destekler, veya parmağıyla işaret eder.
 4. Şarkı üçüncü kez tekrar edilirken tüm çocukların kısmen de olsa şarkıya eşlik eden parmak hareketlerini yapmaları beklenir.

Şarkı Sözleri:

Mini minnacık örümcek duvara tırmandı (Parmaklar merdiven oluşturmuş gibi yürütülür.) 

Yağmur yağdı , örümcek oluğa saklandı (Yağmur yağma hareketi yapılır.)

Sonra güneş çıktı her yeri kuruttu (Güneşin açma hareketi yapılır.)

Ve mini minnacık örümcek duvara tırmandı. (Parmaklar merdiven oluşturmuş gibi yürütülür.) 

TEKERLEME OYUNU

Oyunun Adı: Sar Sar Sar

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf Etkinliği

Kullanılacak Malzemeler:

Kazanımlar:

 • Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

 • Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

 • Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

 • Nesneleri sayar.

 • Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Uygulama:

 1. Öğretmen ilk olarak şarkıyı söylerken şarkı sözlerine eşlik eden bedensel hareketleri çocukların göreceği bir şekilde yapar.
 2. Şarkı ikinci kez söylenirken çocukların şarkıya kısmen de olsa eşlik etmeleri beklenir.
 3. Şarkı ikinci kez söylenirken öğretmen bedensel hareketleri yapan çocukları destekler, veya parmağıyla işaret eder.
 4. Şarkı üçüncü kez tekrar edilirken tüm çocukların kısmen de olsa şarkıya eşlik eden parmak hareketlerini yapmaları beklenir.

Tekerleme:

Sar sar sar ne var orada? (Eller sarıldıktan sonra iki yana açılır.)

Bir tırtıl yürür işte yollarda (Parmakla 1 gösterilip, kol üzerinde yürütülür.)

Sar sar sar ne var orada? (Eller sarıldıktan sonra iki yana açılır.)

Bir tavşan zıplar işte kırlarda (Parmakla 2 gösterilip baş üzerinde kulak yapılır.)

Sar sar sar ne var orada? (Eller sarıldıktan sonra iki yana açılır.)

Bir kedi çıktı işte karşına (Parmakla 3 gösterilip, iki el ile dudak yanlarında bıyık işaret edilir.)

Sar sar sar ne var orada? (Eller sarıldıktan sonra iki yana açılır.)

Bir kartal uçar işte havada (Parmakla 4 gösterilip, kollar iki yana açılarak uçuyor gibi yapılır.)

Sar sar sar ne var orada? (Eller sarıldıktan sonra iki yana açılır.)

Bir kaplan geldi oynamaya. (Parmaklarla 5 gösterilip, pençe gösteriliyor gibi yapılır.)

MÜZİKLİ OYUN

Oyunun Adı: Patates adam

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı: Küçük Grup Etkinliği

Kullanılacak Malzemeler:

Kazanımlar:

 • Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

 • Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

 • Bedeninin bölümlerini tanır.

 • Gördüğü bir yüz ifadesini taklit eder.

Uygulama:

 1. Öğretmen ilk olarak şarkıyı söylerken şarkı sözlerine eşlik eden bedensel hareketleri çocukların göreceği bir şekilde yapar.
 2. Şarkı ikinci kez söylenirken çocukların şarkıya kısmen de olsa eşlik etmeleri beklenir.
 3. Şarkı ikinci kez söylenirken öğretmen bedensel hareketleri yapan çocukları destekler, veya parmağıyla işaret eder.
 4. Şarkı üçüncü kez tekrar edilirken tüm çocukların kısmen de olsa şarkıya eşlik eden parmak hareketlerini yapmaları beklenir.

Şarkı Sözleri:

Patates adam, patates adam,

Kaşlarını çatmış, öylece kalmış.

Patates adam, patates adam,

Gözlerini kapatmış ,öylece kalmış.

Patates adam, patates adam,

Kulaklarını çekmiş, öylece kalmış.

Patates adam, patates adam,

Burnunu tutmuş, öylece kalmış.

Patates adam, patates adam,

Ağzını kapatmış, öylece kalmış.

Patates adam, patates adam,

Şııııışşş yapmış, öylece kalmış.

Patates adam, patates adam,

Yanaklarını şişirmiş, öylece kalmış.

Patates adam, patates adam,

Çenesini tutmuş, öylece kalmış

NESNELERLE OYUN

Oyunun Adı: Üfleyerek topu kartona sokma

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı:

Kullanılacak Malzemeler: Pinpon topu, bardak, kutu, kağıt, pipet

Kazanımlar:

 • Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

 • Yer değiştirme hareketleri yapar.

 • Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Amaçlar:

 • Nefes kontrolunü yapma.

 • Dikkatini top üzerinde uzun süre tutabilme.

 • İçinde-dışında kavramlarını öğrenme.

Uygulama:

 1. Masada bulunan top üflenilerek kartonun delik olan kısmına sokulur.

Oyunun Adı: Pipetle Kağıt Taşıma

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı:

Kullanılacak Malzemeler: Kağıt, pipet

Kazanımlar:

 • Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

 • Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

 • Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Amaçlar:

 • Nefes kontrolunü yapma.

 • Nesne üzerinde dikkatini koruma.

 • Farklı kağıt renkleri ile renkleri öğrenme.

Uygulama:

 1. 2 grup halinde masa üzerinde yer alan farklı renklerdeki kağır parçaları pipet yardımıyla nefes alıp-tutarak farklı bir yere taşınır.
 2. Kağıtların renkler halinde gruplanarak ayrı kutularda biriktirilmesi sağlanır.

Alternatif Oyunlar:

 1. Süre dolana kadar en fazla bardağı iç içe geçirme
 2. Bardakları ters düz dizerek kule yapma
 3. Bardaklardan söylenen harfi, şekli, resmi yapma
 4. Bardaklarla masanın çevresini kaplama
 5. Bardakları ters çevirip birinin altına top koyarak hangisinde olduğunu buldurma
 6. Belirli bir mesafeden belirlenen çizgiye doğru bardakları kaydırarak çizgiyi geçirmeye çalışma
 7. Topu sektirerek bardakların içine sokmaya çalışma
 8. Bardağın arkasına topu koyup havaya fırlatıp bardağın içine sokmaya çalışmak
 9. Bardakla atılan pinpon topunu yakalamaya çalışma
 10. Bardaklara rakam, resim, şekil çizip eşleme yapma

DRAMA

Oyunun Adı: Mevsimler

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı: 5 ve fazlası

Kullanılacak Malzemeler:

Kazanımlar:

 • Doğa olaylarını bilir.

 • Doğada çıkan seslerin hangi olaya özgü olduğunu bilir.

 • Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

 • Nesne veya varlıkları gözlemler.

 • Neden-sonuç ilişkisi kurar.

 • Sesleri ayırt eder.

 • Kendine güvenir.

 • Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Uygulama:

 1. Uygulayıcı öğrencilerin her birinin kendine özgü bedensel hareketler yapmasını beklediğini anlatır. Kendilerini ifade edecek farklı yollara değinir.

 2. Uygulayıcı bir öykü ya da durum anlatır. (Örneğin; şu anda yağmur yağıyor, güçlü bir rüzgar esiyor gibi.)

 3. Öykü ya da durumu anlatılırken, uygulayıcı bedenini kullanarak doğaya ait sesleri taklit eder. (Örneğin yağmur sesini bacağına iki eliyle vurarak taklit eder.)

 4. Öğrenciler kendilerine özgü ifadelerle bu sesleri taklit ederler. (Örneğin sıraya parmaklarıyla hafifçe vurma, ağzını kullanma vs.)

EĞİTSEL OYUN / ÖYKÜ YOLU

Oyunun Adı: Topla öykü

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı: Grup etkinliği

Kullanılacak Malzemeler: Top, üzerinde farklı resimlerin bulunduğu kağıtlar.

Kazanım:

 • Kendine güvenir.

 • Yer değiştirme hareketleri yapar.

 • Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

 • Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

 • Görsel materyalleri okur.

Uygulama:

 1. Etkinlik için öğrenciler daire oluşturur.
 2. Her öğrenciye bir adet resimli kağıt verilir.
 3. Öğretmen hikayeyi başlatır ve devam etmesi için topu bir öğrenciye atar.
 4. Topu yakalayan öğrenci hikayeyi elindeki resime göre yorumlayarak devam ettirir ve topu bir başkasına atar.
 5. Böylelikle hikaye oluşturularak bütün resimler yorumlanmış olur.
 6. Son kişide hikayeyi tamamlar.

Oyunun Adı: Renk eşleme

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı: 5 ve fazlası

Kullanılacak Malzemeler:

Kazanım:

 • Yer değiştirme hareketleri yapar.

 • Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

 • Geometrik şekilleri tanır.

 • Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Uygulama:

 1. Öğrenciler iki gruba bölünür. (2 kişilik küçük gruplar tercih edilir.)

 2. Her gruba bir renk verilir.

 3. Bu gruplar uygulama aşamasında kendi renklerindeki blokları alıp kendi renklerindeki sandalyelerin üzerinde toplarlar.

 4. Yerdeki blokları bitiren gruplar masada yer alan kağıda topladıkları blok sayısı kadar geometrik şekil çizerler.

GRUP OYUNLARI

Oyunun Adı: Teyzem Paris’ten geldi

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf Etkinliği

Kullanılacak Malzemeler: Yok

Kazanım:

 • Kendine güvenir.

 • Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

 • Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

 • Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Uygulama:

 1. Öğretmen gruba dönüp “Teyzem Paris’ten geldi.” diye seslenir.

 2. Öğrenciler “Ne getirdi?” diye karşılık verirler.

 3. Öğretmen bir nesne söyler. (örneğin gözlük)

 4. Öğrencilerden bu nesneyi ifade eden bedensel hareketi yapmaları beklenir. (örneğin göze gözlük takma, veya parmaklarla gözlük şekli oluşturma gibi.)

Oyunun Adı: Yüzük kimde?

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı: Küçük Grup Etkinliği

Kullanılacak Malzemeler: yüzük

Kazanım:

 • Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

 • Nesne/durum veya olayla ilgili tahminde bulunur.

 • Nesne veya varlıkları gözlemler.

Uygulama:

 1. Bir çocuk ebe olarak seçilir.
 2. Öğretmen ya da oyunu oynatan kişi yüzüğü avcunun içine alır.
 3. Daire şeklinde sıralanmış öğrenciler avuçlarını kapalı bir şekilde tutar.
 4. Öğretmen sırayla herkesin avcuna dokunarak geçer.
 5. Bu arada ebe olan kişi öğretmenin yüzüğü kimin avcuna bıraktığını takip eder.
 6. Ebe olan kişi doğru tahmin ederse avcunda yüzük olan kişi ebe olur. Eğer 3 kez yanlış tahmin eden grup üyesi arkadaşlarının istediği bir hayvanın taklidini yapar.
 7. Bu şekilde oyun devam eder.

HAREKETLİ OYUN

Oyunun Adı: Sayılar

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı: Küçük grup etkinliği

Kullanılacak Malzemeler:

Kazanım:

 • Sayıları tanır.

 • Nesneleri sayar.

 • Yer değiştirme hareketleri yapar.

 • Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

 • Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Uygulama:

 1. Çocuklar müzik eşliğinde dans ederek sınıfta serbest olarak hareket ederler.

 2. Uygulayıcı müziği durdurur ve eliyle 1’den 5’e kadar olan rakamlardan birini gösterir.

 3. Öğrenciler bu sayı kadar kişiden oluşan grubu sarılarak ya da el ele tutuşarak oluştururlar.

Oyunun Adı: Balon taşıma

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı: Küçük grup etkinliği

Kullanılacak Malzemeler:

Kazanım:

 • Yer değiştirme hareketleri yapar.

 • Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

 • Problem durumlarına çözüm üretir.

 • Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Uygulama:

 1. Öğrenciler iki kişilik gruplar halinde eşleştirilir.

 2. Bu iki kişilik gruplara birer balon verilir.

 3. İki kişilik gruplar balonu aralarına alıp öğretmenin verdiği yönergelere göre hareket ederler. (Örneğin zıpla, ya da hızlıca yürü gibi.)

 4. Bu süreçte gruplar balonu düşürmemeye çalşırlar.

PARKUR OYUNLARI

Oyunun Adı: Parkur

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı: Küçük grup veya bireysel etkinlik.

Kullanılacak Malzemeler: Karton, pet şişe, ip, kepçe, top, uzun çubuk.

Kazanım:

 • Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

 • Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

 • Denge hareketleri yapar.

Uygulama: (Öncelikle parkur öğrencinin hareket edeceği biçimde oluşturulur.)

 1. Öncelikle öğretmen parkurda yapılacakları tüm öğrencilere bir kez gösterir.

 2. Öğrenci öncelikle bir kepçe yardımıyla kutuda bulunan topu alır, yerde bulunan şeritlerin üzerine basmadan tek ayak üzerinde zıplayarak ilerler.

 3. Zigzag halinde yerleştirilmiş olan çizgi üzerinde yürür.

 4. Uzun bir çubuk üzerine gerilmiş olan ipin altından geçtikten sonra kepçe içinde bulunan topu ve kepçeyi bırakır.

 5. Eline parkurda yer alan büyük topu alır.

 6. Yerde bulunan kareler üzerinde çift ayakla zıplayarak ilerler.

 7. Karşısında yer alan pet şişeleri topu fırlatarak devirir.

ARAÇLA YAPILAN OYUN

Oyunun Adı: Kol kola labirent

Etkinliğe Katılacak Öğrenci Sayısı: 5

Kullanılacak Malzemeler: Halat

Kazanım:

 • Denge hareketleri yapar.

 • Yer değiştirme hareketleri yapar.

 • Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.

Uygulama:

 1. Uygulayıcı uzun bir halat kullanılarak zemin üzerine çeşitli kıvrımları olan, dairesel şekiller oluşturan takip çizgisi oluşturur.

 2. Öğrenciler el ele tutuşup zeminde yer alan halat üzerinde yürürler.

 3. Bu süreçte öğrenciler halatın dışına çıkmamaya çalışırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.