Okul Öncesi Eğitimi ve Önemi

Okul öncesi eğitimi nedir?

Okul öncesi eğitim en kısa tanımıyla ilköğretim öncesi 0-66 aylar arasındaki çocukların gelişim düzeylerini hedef alan, bireyin çok yönlü gelişimini amaçlayan, zengin uyarıcı ortamı içeren eğitim sürecidir.

Okul öncesi eğitimi neden önemlidir?

  • Okul öncesi eğitim ilköğretime hazırlar. Çocukları ilköğretime hazırlamak Türk Okul Öncesi Eğitim Programı’nın genel amaçlarındandır. İstatistiklere göre en az 1 yıl okul öncesi eğitimi almış çocuklar almayanlara göre daha zengin bir kelime haznesine, daha iyi okuma-yazma hazırlık becerilerine ve daha güçlü basit matematik yeteneklerine sahip olurlar.
  • Okul öncesi eğitimi alan çocuklar aynı zamanda yüksek kalitede bir bakım hizmeti alırlar. (Gündüz bakımevlerinin aksine, anaokullarında çocuklar eğitim programı çerçevesinde hizmet alırlarken, bakım bir yan hizmettir. Ancak bu konu sanıyorum üzerine eğilmemiz gereken bir başka konu, daha detaylı bir yazıda ele alacağız.)
  • Okul öncesi eğitim programı yaratıcılığı esas alan, çocuk merkezli, özgür deneyimleri amaçlayan, problem çözme ve oyun temelli etkinliklerle günlük yaşam becerilerini artırmayı amaçlayan niteliktedir. Okul öncesi programının bu temel özellikleri anaokulunda çocuğa zengin yaşantılar sunar.
  • Zengin bir öğrenme ortamında çocuğun müzik, drama, sanat gibi çok yönlü etkinliklerle sorun çözme, kendini yeni yollarla ifade etme, çevresiyle sağlıklı bir iletişim kurma, kendinin ve hissettiklerinin farkında olma gibi beceriler geliştirir.
  • Okul öncesi dönemi kritik dönemdir. Dil edinimi, özbakım becerileri gibi birçok beceri okul öncesi dönemde kazanılır ve sonraki dönemlerde edinilmesi zordur.

Çocuk, bir anaokulunda ne öğrenir?

  • Okul öncesi programının temel niteliklerinden birisi; “Konuların öğretilmesinin amaç değil araç” olmasıdır. Şüphesiz okul öncesi dönemde çocuk birçok bilgiyi edinmeye hiç olmadığı kadar açıktır, elbetteki sayıları, harfleri, şehirleri, yaşam bilgilerini bir çocuğa öğretebilirsiniz. Ancak çocukları sıralarına oturtup bu verileri aktarmak pek de iyi bir yöntem değildir.
  • Bir okul öncesi eğitim kurumunda çocuk, çocuk merkezli etkinlikler çerçevesinde programda psikomotor alan, sosyal duygusal alan, dil alanı, bilişsel alan, özbakım becerileri başlıkları altında birçok amaç/kazanımı elde ederler. (Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Okul Öncesi Eğitim Programı sayfa: 26-35)
Avatar

Mustafa Özkara

Dokuz Eylül Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği (2015) ve Özel Eğitim Öğretmenliği (2019) mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmekte ve Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir